Katolikus hitoktatás Pécelen

Kedves Szülők!

Ezzel a levéllel szeretnénk segíteni a leendő elsősök következő tanévre szóló etika vagy a hit-és erkölcstan tantárgyak közti választást. Az állami iskolákban az összes évfolyamon kötelezően választható e két tantárgy. 

Miért jó ha gyermekük számára a római katolikus hit-és erkölcstan órát választják?

A tananyag foglalkozik a Biblia tanításaival és a szentek életével. Ezeken az ismereteken keresztül bővül a gyermekek műveltsége, más tantárgyakban is tudják használni az itt tanultakat.(művészetek, zene, történelem, magyar... stb.)

Segítséget kapnak a gyerekek, hogy helyes értékrendjük alakuljon ki: tudjanak választani talmi és valódi értékek között. Képesek lesznek erkölcsileg helyes döntéseket hozni. Az embereket foglalkoztató fontos kérdésekre kapnak válaszokat. (miért élek? mi a feladatom? hogyan lehetek igazán boldog? miért történnek a dolgok? önismereti-és társas kapcsolatokban való eligazodás, a közösség fontossága, és a 1o parancs megismerése által az alapvető együttélési szabályokat tanulhatják meg.....stb.)

A keresztény tanítás és értékek megismerése segít a családoknak, hogy kiegyensúlyozott, szeretetre-és boldogságra képes fiatalok nőjenek fel.

Az iskolai hitoktatáson részt vehet minden gyermek: nem feltétel az Egyházhoz tartozás, a keresztség, vagy a templomba járás.

Azonban az órákon felkészülhet gyermekük a keresztségre, elsőáldozásra ( 4.osztályban) és az egyházi középiskolákba való felvételire.

A hit-és erkölcstan óra a diákok órarendjébe kerül, heti 1 órában. Értékelése ugyanúgy történik mint az etika tantárgynak. ( első osztályban szöveges értékeléssel, 2.o. második félévétől 8. osztályig jegyekkel, a magatartás és szorgalom is értékelésre kerül.)

A hittanórákon a bibliai történetek megismerése mellett imákat, énekeket tanulhatnak a gyerekek. De lehetőség van rövid filmeket nézni, dramatizálni, színezni és közösségi-és önismereti játékokat játszani. 

Beiratkozáskor legyenek kedvesek nyilatkozni arról, ha kérik a hitoktatást, mivel a törvény úgy fogalmaz: " ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára etika oktatást szervez." A heti 1 órarendi hittan mellett felső osztályokban mód van fakultatív hittanra is járni.

Kicsit előretekintve: 7-8. osztálytól lehetőség nyílik a plébániai ifjúsági közösségbe is járni, ahol a közösség fontosságát élhetik meg a fiatalok. A keresztény közösség az a hely, ahol a fiatal szabadon kérdezhet és sok közösségi élményhez juthat,(kirándulás, közösségi játékok, tánc, táborok, színdarabok, filmklub... stb.) barátokat szerezhet, megtanulhatja a helyes konfliktus kezelést és a kortárscsoportban kialakult helyes értékrend támaszt jelenthet a családnak a kamasz-és ifjúkori nehezebb időszakokban. A plébániai ifjúsági csoportban készülhetnek a bérmálás szentségének felvételére is.(amelynél feltétel a betöltött 16. életkor.)

Kérjük fentiek megfontolását, amikor felelősséggel döntenek arról,hogy gyermeküknek melyik tantárgyat válasszák. Szeretettel várjuk gyermeküket, amennyiben a katolikus hit-és erkölcstan tantárgy mellett döntenek.

Előzetes telefonos egyeztetés után személyesen is lehet érdeklődni az iskolai hittannal, illetve gyermekük előrehaladásával kapcsolatban.

Berta László plébános és dr. Kollmann Andrea hitoktató +36302492095, kollmanna58@gmail.com

Rólam

dr. Kollmann Andrea vagyok.

25 éve tanítom a katolikus hittant a péceli általános iskolákban (1-8. osztályig ) és hosszú ideje a Gesztenyés, Nyitnikék és Szivárvány Óvodákban.

Olvass tovább

© 2019-2021 dr. Kollmann Andrea. Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el